APK Blog - Virtualization, Services, Datacenter, Infrastructure
مرور برچسب

پهپاد

پهپاد هایی که می‌توانند محیط اطراف‌شان را تشخیص دهند و پل بسازند

یکی از مهم‌ترین قابلیت‌های پهپاد ها، امکان فرستادن آن‌ها به نقاطی است که انسان توان دسترسی به آن را ندارد. تصورش را بکنید، به محیطی دسترسی ندارید و پهپادی را می‌فرستید تا از دور کاری را برای‌تان انجام دهد یا دری را برای‌تان باز کند. درست…
اشتراک ایمیل