اشتراک ایمیل
APK Blog - Virtualization, Services, Datacenter, Infrastructure
مرور برچسب

کاربرد Google Cloud Platform

ارائه سرویس Dedicated Interconnect توسط گوگل

به زودی Google Cloud Platform در جهت اتصالِ شبکه‌های درون-سازمانی خصوصی به دیتاسنتر خود، سرویس Dedicated Interconnect را معرفی می‌نماید. گوگل با سرویسی که شبکه‌های شرکتی یا Corporate Networkها را به پلتفرم Cloud خود متصل می‌نماید، راه…

پیاده‌سازی Kubernetes بر روی VMware vSphere

به تازگی Pivotal و VMware به ‌منظور ارائه مدل ‌تجاری Kubernetes بر روی VMware vSphere و Google Cloud Platform یا به اختصار GCP، همکاری نموده‌اند. Pivotal Container Service یا به اختصار PKS، که اخیرا راه‌اندازی شده است، Kubernetes را از…