APK Blog - Virtualization, Services, Datacenter, Infrastructure
مرور برچسب

5G در ارتباطات یکپارچه

دگرگونی دنیای دورکاری با گسترش شبکه‌های 5G

اخیرا تعداد افراد دورکار در ایالات متحده بسیار افزایش یافته است. این امر تا حدودی مدیون پیشرفت‌هایی است که در تکنولوژی حاصل شده و همچنین گسترش شبکه‌های 5G همکاری، ارسال اطلاعات، ویرایش اسناد، انجام پژوهش و بسیاری از فعالیت‌های دیگر را آسان

آمادگی برای ارائه تکنولوژی 5G

بعد از برگزاری همایش MWC در بارسلونا، CSS Insight یافته‌هایی در مورد کسب‌و‌کار راه‌اندازی 5G در آینده نزدیک منتشر کرد که تعجب برانگیز بود. خلاصه‌ای از اتفاقاتی که در همایش افتاد به شرح زیر است: موضوع 5G در همایش MWC2019 حکم‌فرما بود. از…
اشتراک ایمیل