APK Blog - Virtualization, Services, Datacenter, Infrastructure
مرور برچسب

arin

اتمام IPv4 در آمریکای شمالی !

آمریکای شمالی بالاخره آدرس‌ IP های بر پایه نسخه ی ۴ را تمام کرد . IPv4 یک سیستم شماره‌گذاری است که اینترنت ، جایگاه امروز‌ش را وابسته به آن است ، اما دارای گنجایش کافی برای ورود به عصر جدیدی از اینترنت و شبکه نمی باشد. اداره ثبت آمریکا…
اشتراک ایمیل