APK Blog - Virtualization, Services, Datacenter, Infrastructure
مرور برچسب

Azure Key Vault چیست

اقدامات مایکروسافت برای Hybrid Cloud

شرکت مایکروسافت علاوه بر ادامه تلاش‌های خود برای آموزش سازمان‌ها در حوزه‌ی Hybrid Cloud، به ارائه چندین محصول جدید پرداخته است که به ایجاد ارتباط بین دیتاسنترهای On-Premise و Public Cloud کمک می‌نماید. با توجه به در دسترس بودن Windows…
اشتراک ایمیل