APK Blog - Virtualization, Services, Datacenter, Infrastructure
مرور برچسب

Broad Data Architecture

همکاری Hortonworks و HP Labs جهت ارتقای Spark

Hortonworks، که یک شرکت متخصص در زمینه توزیع Hadoop می باشد با HP Labs، به عنوان سازمان مرکزی تحقیقات شرکت HP، با هدف بهبود عملکرد بار‌کاری Spark وارد همکاری شدند. این دو شرکت در کنفرانس خبری که به تازگی در سان‌فرانسیسکو برگزار شد، اعلام…
اشتراک ایمیل