APK Blog - Virtualization, Services, Datacenter, Infrastructure
مرور برچسب

Centralization در رایانش ابری

بررسی مراحل مدیریت Cloud و متمرکزسازی آن

در صورت متمرکز نمودن مدیریت Cloud، می‌توان تقسیم بار کاری (Workload) در میان کاربران را ساده‌تر انجام داد؛ بنابراین دیگری نیازی به بازگشت به سوی Silo ها نمی‌باشد. در واقع Cloud Computing به سازمان‌ها در متمرکز‌سازی (Centralization) کمک…
اشتراک ایمیل