APK Blog - Virtualization, Services, Datacenter, Infrastructure
مرور برچسب

compliance

Linux Foundation و راه اندازی کارگروه OpenChain

کد های متن باز قرار است با کاهش افزونگی از اتلاف وقتِ توسعه‌ دهندگان جلوگیری کنند . بدین منظور بهتر انجام شدن این هدف ، Linux Foundation کارگروه جدیدی به نام OpenChain را راه اندازی کرده است . ابتکار جدیدی که هدفِ آن استاندارد سازی شیوه‌…
اشتراک ایمیل