APK Blog - Virtualization, Services, Datacenter, Infrastructure
مرور برچسب

Containerd چیست

جزئیات استراتژی کانتینر Red Hat

کمپانی Red Hat پس از به‌دست آوردن CoreOS در اوایل امسال، در کنفرانس Red Hat Summit 2018 خود برخی از نقاط تاریک استراتژی کانتینر خود را روشن ساخت. در طی چند ماه آینده، توزیع Kubernetesی که توسط CoreOS ساخته شده است یعنی Tectonic، با توزیع…

بررسی Docker Engine و اجزای آن

طی برگزاری هشتمین کنفرانس شرکت Docker، جامعه‌ی Developerها، کاربران IT، شرکت‌های تجاری و همکاران این کمپانی، با تکیه بر فرضیه‌ی سالومون هایک (به عنوان موسس شرکت )Docker، درخصوص تسهیل استفاده از نرم افزار Container، به‌صورت تصاعدی، به…
اشتراک ایمیل