APK Blog - Virtualization, Services, Datacenter, Infrastructure
مرور برچسب

DaaS چیست

ارائه سرویس DaaS توسط Citrix

شرکت سیتریکس در همایش سال 2018 در کالیفرنیا، اعمال تجدیدنظر در برنامه‌ی Partner Rewards جهت همکاری با شرکای فنی و تجاری خود را اعلام نمود. کریگ استیلول، مدیر بخش ارتباطات در Citrix اعلام کرد که یکی از وظایف خود را از بین بردن پیچیدگی…

قابلیت‌های جدید MongoDB

MongoDB با بهره‌گیری از تخصص خود در حوزه‌یNoSQL Database، اقدام به افزودن یک Tier رایگان به محصول خود با نام  Database-as-a-Service MongoDB Atlas یا به اختصار DaaS نموده است تا بدین ترتیب قادر به کاهش موانع ورودی گردد. همچنین این شرکت از…
اشتراک ایمیل