APK Blog - Virtualization, Services, Datacenter, Infrastructure
مرور برچسب

DevOps یعنی چه

ارائه تغییرات جدید در OpenStack توسط گوگل، Intel و Mirantis

در Fuel به عنوان ابزار مدیریت OpenStack، تغییراتی ایجاد می گردد تا از Kubernetes به عنوان مبنا در آن استفاده شود. با اینکه OpenStack به یک پشته‌ی پرطرفدار نرم‌افزاری متن باز Cloud تبدیل شده است اما قسمتی از آن تحت عنوانFuel که برنامه‌ای…
اشتراک ایمیل