APK Blog - Virtualization, Services, Datacenter, Infrastructure
مرور برچسب

DNA ترکیبی

کوچک‌سازی BigData با استفاده از DNA ترکیبی توسط مایکروسافت

مایکروسافت با هدف کدگذاری اطلاعات در DNA ترکیبی (Synthetic) با شرکتی واقع در سانفرانسیسکو وارد همکاری شده است تا پتانسیل DNA را جهت ذخیره‌سازی اطلاعات به عنوان یک محیط جدید، آزمایش نماید. شرکت Twist Bioscience، ده میلیون رشته DNA را با هدف…
اشتراک ایمیل