اشتراک ایمیل
APK Blog - Virtualization, Services, Datacenter, Infrastructure
مرور برچسب

Git چیست

اقدامات مایکروسافت در راستای ارتقای GVFS

در‌حال‌ حاضر SourceTree IDE Client از GVFS پشتیبانی می‌کند و احتمالا چند Client دیگر نیز به موارد پشتیبانی‌کننده‌‌ افزوده خواهد شد. مایکروسافت اخیرا برنامه‌هایی در زمینه‌ی بهبود Git Virtual File System یا با اختصار GVFS متعلق به خود داشته…