APK Blog - Virtualization, Services, Datacenter, Infrastructure
مرور برچسب

Hadoop

تسهیل فرآیند اتصال ابزارهای BI یا هوش تجاری به Hadoop توسط AtScale

Hadoop، با دارا بودن قابلیت ذخیره‌سازی حجم انبوهی از داده‌ها و همچنین به دلیل تلاش برای کمک به شرکت‌ها در مقیاس نمودن Data Warehouses و تقویت هوش تجاری (Business Intelligence (BI در طی چند سال گذشته مورد توجه شرکت‌ها قرار گرفته است. اما…

نحوه برآورده شدن بارکاری توسط موتورهای SQL-on-Hadoop

با در نظر گرفتن یک معیار جدید در آزمایشات، سه موتور پیشتاز SQL-on-Hadoop با عنوان های Apache Impala 2.3, Apache Spark 1.6, Apache Hive 1.2 از نقاط قوت و ضعف منحصر‌به فردی برخوردار می‌باشند که استفاده از آنها در برخی برنامه‌های هوش تجاری یا…

همکاری Hortonworks و HP Labs جهت ارتقای Spark

Hortonworks، که یک شرکت متخصص در زمینه توزیع Hadoop می باشد با HP Labs، به عنوان سازمان مرکزی تحقیقات شرکت HP، با هدف بهبود عملکرد بار‌کاری Spark وارد همکاری شدند. این دو شرکت در کنفرانس خبری که به تازگی در سان‌فرانسیسکو برگزار شد، اعلام…