اشتراک ایمیل
APK Blog - Virtualization, Services, Datacenter, Infrastructure
مرور برچسب

Huawei

ورود شرکت Huawei به دنیای SaaS

شرکت Huawei هم اکنون آماده ورود به بازار Storage as a Service می‌باشد. شرکت Huawei اخیرا به رویکرد All-Flash در سیستم ذخیره‌سازی جدید سازمانی خود موسوم به OceanStor Dorado V3، متمایل گردیده است. این سیستم به عنوان بخشی از تکنولوژی Storage…