اشتراک ایمیل
APK Blog - Virtualization, Services, Datacenter, Infrastructure
مرور برچسب

IBM Q چیست

گام بزرگ IBM در زمینه‌ی محاسبات کوانتومی

شرکت IBM در راستای اهداف سازمانی، یک کامپیوتر کوانتوم 16 بیتی را در پلتفرم تحت Cloud خود به صورت آزمایشی به کارگرفته است. در‌حال‌حاضر شرکت IBM امکانات خاصی را برای سازمان‌هایی که علاقمند به انجام محاسبات کوانتومی می‌باشند، فراهم نموده است.…