APK Blog - Virtualization, Services, Datacenter, Infrastructure
مرور برچسب

Open Connectivity Foundation چیست

ایجاد OCF توسط مایکروسافت برای استانداردهای IoT

Microsoft اعلام نموده است که جهت ایجاد «Open Connectivity Foundation» یا OCF در حال پیوستن به پیشتازان صنایع مختلف می باشد. Open Connectivity Foundation  تا ماه های اخیر با نام OIC شناخته می شد که هم اکنون به این نام تغییر پیدا کرده است.…
اشتراک ایمیل