اشتراک ایمیل
APK Blog - Virtualization, Services, Datacenter, Infrastructure
مرور برچسب

Open Transit Internetچیست

گسترش سرویس (Open Transit Internet (OTI توسط سیسکو

Cisco اعلام کرد که درحال همکاری با کمپانی Orange است که در زمینه‌ی مدرن‌سازی و گسترش سرویس Open Transit Internet یا به اختصار OTI فعالیت می نماید. این ابتکار به کمپانی Orange فرصتی می‌بخشد که با کاهش پیچیدگی عملیاتی و افزایش ظرفیت در…