APK Blog - Virtualization, Services, Datacenter, Infrastructure
مرور برچسب

OpenWhisk چیست

عرضه OpenWhisk به عنوان یک پلتفرم Serverless Computing

امروزه Serverless Computing به یکی از مباحث مطرح در دنیای Cloud تبدیل شده است. شرکت IBM به تازگی اقدام به ارائه پلتفرم Serverless Computing با نام OpenWhisk نموده است که یک پروژه متن باز محسوب شده و در BlueMix Cloud این شرکت قابل دسترس…
اشتراک ایمیل