اشتراک ایمیل
APK Blog - Virtualization, Services, Datacenter, Infrastructure
مرور برچسب

Public Cloud چیست

چالش‌های انتقال از زیرساخت‌های Private Cloud به Public Cloud

اعضای Open Networking User Group، خواستار ابزارهای قوی‌تر و خودکارسازی بیشتر در راستای گسترش زیرساخت IT به محیط‌های Public Cloud می‌باشد. کارشناسان IT در سازمان Open Networking User Group یا به اختصار ONUG، دریافته‌اند که ایجاد زیرساخت…

بررسی مراحل مدیریت Cloud و متمرکزسازی آن

در صورت متمرکز نمودن مدیریت Cloud، می‌توان تقسیم بار کاری (Workload) در میان کاربران را ساده‌تر انجام داد؛ بنابراین دیگری نیازی به بازگشت به سوی Silo ها نمی‌باشد. در واقع Cloud Computing به سازمان‌ها در متمرکز‌سازی (Centralization) کمک…