APK Blog - Virtualization, Services, Datacenter, Infrastructure
مرور برچسب

Renova

Volvo به دنبال استفاده از ربات ها برای جمع آوری زباله ها

اگر جمع‌آوری زباله را شغلی شرم‌آور بخوانیم، اهمیت آن را دست‌کم گرفته‌ایم. این شغل معمولاً شامل کار در صبح‌ های زود، یکنواختی و البته مقدار زیادی بوی بد زباله‌ها می باشد . آیا فکر نمی‌کنید این کار برای یک ربات بهترین شغل است؟ شرکت Volvo…
اشتراک ایمیل