اشتراک ایمیل
APK Blog - Virtualization, Services, Datacenter, Infrastructure
مرور برچسب

windows xp

شباهت سیستم عامل جایگزین دولت چین به ویندوز XP

مدت زمانی است که دولت چین برای تغییر در OS سیستم های خود برنامه ریزی کرده است و قصد جایگزینی آن با ویندوز XP ، سیستم عامل از رده خارج شرکت مایکروسافت را دارد. شرکت "استاندارد نرم افزار چین" اخیرا سیستم عاملی ساخته است به نام "NeoKylin"…