اشتراک ایمیل
APK Blog - Virtualization, Services, Datacenter, Infrastructure
مرور برچسب

Xen Desktop چیست

همکاری مشترک Citrix و مایکروسافت در زمینه مجازی سازی دسکتاپ

با خرید Unidesk توسط شرکت Citrix، تمامی برنامه‌های Xen APP، Xen Desktop و Xen Mobile با Microsoft Azure یکپارچه می‌گردد. شرکت‌های Citrix و Microsoft با تسهیل نمودن فرآیند استفاده از برنامه‌های کاربردی و محصولات مجازی سازی دسکتاپ شرکت‌…