APK Blog - Virtualization, Services, Datacenter, Infrastructure

عدم نیاز به باتری در حس ‌گرهای کوچک Wireless

این حس ‌گر حرارتی کوچک ، انرژی لازم را از شبکه بی­سیم خود دریافت می­کند.

IoT ایده­ی بسیار خوبی است امّا یک نکته اصلی وجود دارد : می­بایست تمامی دستگاه­ های هوشمند را تأمین نیرو کنید که البته این امر زمانی که فضایی برای تعبیه ی باتری وجود ندارد ، امکان ‌پذیر نیست. محققان هلندی یک نوع حس ‌گر Wireless فوق­العاده کوچک (۲ میلی­متر مربع) ساخته­ اند که می­تواند انرژی مورد نیاز خود را از امواج رادیویی دریافت کند و اتصال خود با شبکه ی Wireless را برقرار کند. این حس‌گر به تنها چیزی که نیاز دارد یک روتر واقع در مجاورت آن است . به‌ مجرد اینکه ارتباط با روتر برقرار شد، این حس‌گر انرژی گرفته و شروع به کار می‌ کند.

در حال حاضر، این حس‌گر قادر نیست تا حدود ۴ سانتی متر دورتر از میزبان خود قرار گیرد که در واقع به هیچ عنوان کاربردی نیست. خوشبختانه، این پایان ماجرا نیست. این تیم تحقیقاتی امیدوار است که این دامنه را در عرض یک سال آینده به طول ۳ متر و درنهایت به ۵ متر افزایش دهد. اگر این پروژه به مرحله ی عملیاتی برسد ، می­توانید خانه های هوشمندی را مشاهده کنید که پر از حس‌گرهای نامرئی است و تمامی وسایل خانگی شما را کنترل می ­کنند. می­توانید چراغ‌هایی داشته باشید که به محض ورود شما به اتاق ، روشن می شوند ، یا وسایل گرمایشی که به محض گرم شدن اتاق ، خاموش می شوند . بهترین بخش این ماجرا به قیمت بسیار ارزان این حس‌ گرها مربوط می‌ شود که برابر با ۲۰ سنت هستند که با این قیمت ، لازم به پرداخت هزینه گزافی برای ارتقاء شبکه نیست .

اشتراک ایمیل