APK Blog - Virtualization, Services, Datacenter, Infrastructure

بررسی Replication در SRM و vVols

 یکی از تقاضا­های مکرر در مورد vVols پشتیبانی از Site Recover Manager یا SRM می­باشد، که با انتشار SRM 8.3، این نیاز برطرف شد. مسئله این است که این ادغام، فواید بسیاری به همراه خواهد داشت، واضح است که SRM امکان خودکارسازی Disaster Recovery یا DR  را فراهم کرده و همین کار را برای vVols نیز انجام می­دهد. با این وجود، استفاده همزمان از SRM و vVol ها دارای برخی از قابلیت ­های منحصر به فرد است.

عملکرد بهتر vVols با پشتیبانی از SRM

یکی از مزایای SRM و vVols این است که برای استفاده از Replication مبتنی بر Array نیازی به Storage Replication Adapter نیست. اصولا vVols از Replication مبتنی بر Array استفاده می­کند که از طریق Storage Policy-Management یا SPBM مدیریت می­شود. تنظیم vVols Replication فقط در سطح LUN یا Volume نیست، بلکه در سطح VM است. در نتیجه، کاربر می­تواند VM Replication را به طور مستقل کنترل کند. در صورت عدم نیاز به راه ­اندازی SRA، تنظیم و پیچیدگی SRM اضافه، در محیط کاهش می ­یابد. در صورتی که SRM با پالیسی vVols SPBM Replication مرتبط باشد، هر VMای که این پالیسی روی آن اعمال شود به طور خودکار توسط SRM محافظت و به یک گروه محافظ SRM اضافه می­گردد.

برخی از این جزئیات ممکن است واضح باشند، اما مزایای دیگری هم هست که ممکن است کاربر از وجود آن مطلع نباشد. به عنوان مثال، اگر از vSphere Replication یا SRA و Replication مبتنی بر Arrey استفاده ­شود، فرکانس Replication و Destination  ثابت شده و همه ی موارد موجود در LUN یا Volume  درArrey  دیگری Replication می­شوند. به همین ترتیب، VR از گروه­های محافظتی SRM برای VM Replication مجزا استفاده می­کند، اما همه در فرکانس و Destination یکسان هستند. در مراحل  vVols یکی از مزایای vVols Replication توانایی ایجاد چندین گروه vVols Replication با فرکانس­های Replication متفاوت و Arreyهای مشترک است. لازم به ذکر است که vVols Replication مبتنی بر Arrey در سطح VM است و فرکانس و مقصد از طریق SPBM کنترل شده، با این کار می­توان گروه­های Replication متفاوتی ایجاد کرد که توسط SRM محافظت و از طریق پالیسی مدیریت می­شوند.

شرکت APK دارای مجرب ترین تیم طراحی شبکه و نخستین شرکت دانش محور در اجرای پروژه های انفورماتیکی کشور

vVols -ReplGrps

مزایای Replication مبتنی بر Arrey با Granularity

 در فضای ذخیره ­سازی قدیمی، هنگام انجام Failover، تست یا Real، همه­ ی این VMها در یک گروه محافظ هستند. در صورت وجود SRM و vVols، این امر در مورد مزیت­های افزوده ­شده­ ی فرکانس­های مختلف Replication یا RPOها و Destinationها  نیز صدق می­کند. vVols امکان VM Replicationهای مختلف را در یک دیتابیس vVols منفرد فراهم می­کند تا در مکان­های مختلف با RPOهای مختلف Replication شوند. با استفاده از vVols، کاربر از مزایای Replication مبتنی بر Arrey با Granularityیِ  VR بهره ­مند می­شود که هیچ یک از کاستی­های این دو را ندارد. به عنوان مثال، اگر VM در گروه vVols Replication باشد و این گروه Replication با SRM مرتبط باشد، قابلیت VM Failover مجزا را فراهم می ­نماید. همچنین، کاربر به گروه­ های Multi-VM Consistency دست می ­یابد و از این موضوع که VMها با هم Replication می­شوند، اطمینان حاصل می­کند.

محدودیت های SRM و vVols

برخی محدودیت های SRM و vVols در زیر آمده­ ست و به شرح زیر می باشد:

  • SRM از ماشین­های مجازی که دارای دیسک های مجازی Non-Replicated با گروه­های محافظت vVols هستند، پشتیبانی نمی­کند.
  • Site Recovery Manager از ماشین­های مجازی با دیسک­های مختلف مبتنی بر vVols که توسط پالیسی ­های ذخیره ­سازی مختلف یا گروه­ های همسان­سازی Vols Replicated مختلف همسان می­شوند، پشتیبانی نمی­کند.
  • vVols از Recovery ماشین­های مجازی Template پشتیبانی نمی­کند.

vVols اجازه می­دهد تا برنامه ­ی پالیسی­ های ذخیره­ سازی بر روی دیسک ­های مجزای یک ماشین مجازی استفاده شود، ماشین مجازی که دارای چندین پالیسی است با SRM پشتیبانی نمی­شود. بنابراین برای استفاده از SRM همراه با vVols، پالیسی Replication واحد در سراسر VM باید اعمال شود.

در حال حاضر، vVols 2 Full با Replication با Dell EMC (PowerMa) ،HPE و Pure Storage پشتیبانی می ­شود. بسیاری از شرکای ذخیره ­سازی ما در تلاشند تا با vVols 2 سازگار شوند و از Replication پشتیبانی کنند. کاربران در حال درک مزایای منحصر به فرد و ساده ­سازی به دست آمده با vVols و همچنین VMware هستند و سازمان­ها همچنان به توسعه و افزایش عملکرد و قابلیت همکاری با دیگر سازمان­ ها می پردازند.

اشتراک ایمیل