APK Blog - Virtualization, Services, Datacenter, Infrastructure

استفاده از تمامی امکانات Cloud با خودکارسازی Devops

اکثر طرفداران تکنولوژی Cloud  دارای میانه خوبی با DevOps نیز می‌باشند. این موضوع تصادفی نیست زیرا استفاده از امکانات رایانش ابری (Cloud Computing) به طور کامل بدون استفاده از فرآیند خودکارسازی Devops، محال خواهد بود.

از دلایل اهمیت فرآیند خودکارِ Devops آن است که این تکنولوژی در روند رقابتی می‌تواند به سرعت در بازار نفوذ نماید. سازمان‌هایی که جهت Deploy کردن نرم‌افزار به هفته‌ها یا حتی ماه‌ها زمان احتیاج دارند، در وضعیت نا‌مساعدی قرار دارند، به ‌همین دلیل پلتفرم‌های Cloud بر اساس فرآیند خودکار Devops، ارائه شده‌اند. برای مثال ابزارهای خودکارِ Devops به صورت Native برای Amazon Web Services یا به اختصار AWS وجود دارند؛ AWS تضمین می‌کند که این ابزارها در کنار پلتفرم Cloud، توسعه می‌یابند. فرآیند خودکارِ Devops دارای سابقه‌ی درخشانی در Cloud می‌باشد. برخی از بزرگترین پروژه‌ها در صنعت، ابزارهایی را آزموده و پیاده‌سازی کرده‌اند که نشان‌دهنده‌ی ارزش بالای این تکنولوژی در سازمان‌های دارنده‌ی Devops خودکار می‌باشد.

کاربران در صورت عدم رضایت از خودکارسازی Devops می‌توانند جایگزینی مناسب برای آن در نظر گیرند؛ برای استقرار هرچه بیشتر برنامه‌های کاربردیِ پیاده‌سازی شده بر روی پلتفرم مرکزی Host (یا به عبارتی Cloud)، زیرساخت مورد نظر باید طوری تنظیم گردد که همه برنامه‌های کاربردی را به طور مستمر به‌روز‌رسانی نماید. کاربران باید ویژگی‌های جدید و قابلیت رفع Bugهای ایجاد شده بر روی برنامه‌های کاربردی را بعد از اجرای فرآیندهایی مانند آزمایش‌های مستمر، یکپارچه‌سازی و پیاده‌سازی در نظر گرفته و سپس انجام این فرآیند به صورت دستی را مدنظر قرار دهند. در صورتی که این تکنولوژی بجا و مناسب استفاده نشود، پیاده‌سازی ساختار Devops به عنوان امری غیرممکن در ذهن تداعی می‌شود.

به نظر می‌رسد امروزه درک روشنی از ارزش این تکنولوژی ایجاد شده است اما الزامی نمودن این تکنولوژی برای اکثر سازمان‌ها، مفهومی دشوار و دور از ذهن می‌باشد. نکته اساسی اینجاست که دستیابی به تمامی امکانات تکنولوژی Cloud بدون استفاده از ساختار Devops بصورت خودکار و تکنولوژی Stack امکان‌پذیر نمی‌باشد.

برخی افراد در مورد DevOps بر این باورند که کاربرد آن موجب بر‌هم خوردن ساختار IT می‌گردد، اما در حقیقت باعث حفاظت از ساختار شده و بر روی روند خدمت‌رسانی کارکنان تاثیری نمی‌گذارد. خودکارسازی DevOps به معنای تمرکز بیشتر بر نوآوری و توجه کمتر بر راهبری توسعه برنامه‌های کاربردی است. این تکنولوژی علاوه بر کاهش پیچیدگی‌ها، موانع را حذف نموده و روند کار را تا حد امکان خودکار می‌نماید. بدین ترتیب سطوح سازمان از شش سطح به دو سطح تقلیل می‌یابد.

شرکت APK دارای مجرب ترین تیم طراحی شبکه و نخستین شرکت دانش محور در اجرای پروژه های انفورماتیکی کشور

شاید هنوز برخی از سازمان‌ها در مقابل خودکارسازی DevOps مقاومت می‌کنند اما در هر صورت نیاز به پذیرش این تکنولوژی روز‌به‌روز آشکار‌تر شده و چه بسا این اتفاق به طور طبیعی رخ دهد. به هرحال نباید منتظر ماند چرا که DevOps خودکار، در برنامه‌ی آتی سازمان‌ها قرار خواهد گرفت.

 

اشتراک ایمیل