APK Blog - Virtualization, Services, Datacenter, Infrastructure

بررسی فنی قابلیت vSAN Configuration Assist در6.7 vSAN آپدیت 1

یکی از جنبه‌های مهم یک محیط سالم vSAN، اطمینان حاصل‌کردن از پیکربندی‌های صحیح، Firmware و درایورهای دستگاه است. نسخه vSAN6.6 قابلیت vSAN Configuration Assist را برای بررسی سازگاری سخت افزار، ارزیابی Burn-in، پیکربندی شبکه‌ای، پیکربندی vSAN و تبعیت از پیشنهادات کلاستری VMware معرفی کرده است.

Firmware کنترلر و نسخه های درایور قدیمی، شناسایی شده‌اند و گزینه‌ی دانلود و نصب جدیدترین نرم‌افزار پشتیبانی شده فراهم آمده است. هم اکنون ارتقای درایور و Firmware به سخت‌افزار کنترلر، تنها با یک کلیک آغاز و در سراسر کلاستر تنظیم می‌شود تا مدیریت چرخه زندگی سخت‌افزار را تسهیل‌سازی کند. این ویژگی نیاز به ابزارهای Vendor-Specific را برطرف می‌کند. دانلودها و نوتیفیکیشن‌های خودکار، بار مدیریتی فوق‌الذکر را کاسته و خطرات مربوط به فرآیندهای دستی را پایین می‌آورد.

قابلیت vsan assistلازم به ذکر است که درحال حاضر زیر مجموعه‌ای از OEMها و الگوهای سرور که vSAN را اداره می‌کنند، پشتیبانی شده‌اند. بسیاری هنوز پاکسازی خودکار داده را پشتیبانی نمی‌کنند که در چنین کیس‌هایی vSAN Health UI مواردی را نشان می‌دهد که به رسیدگی نیاز دارند اما فرآیند پاکسازی داده، فرآیندی دستی است.

به عنوان مثال برای پیشنهاد یا ارائه “موثرترین روش” هریک از vSAN vmknicها بهتر است با دو کارت رابط شبکه (NIC) پشتیبانی شود. قابلیت vSAN Configuration Assist پیکربندی vSAN vmknic را بررسی و دو NIOC معرفی می‌کند، با امید اینکه یکی از آنها پیکربندی شده باشد. مثالی دیگر، پیشنهاد استفاده از vSphere Distributed Switch (VSD) برای vSAN است. در شکل زیر، پیشنهاد استفاده از یک VDS قابل رویت و گزینه Create VDS برای شروع فرآیند ارائه شده‌ است.

قابلیت vSAN Configuration Assist جنبه‌های دیگر پیکربندی را نیز تسهیل می‌کند. برای مثال: ایجاد یک آداپتور شبکه‌ای VMkernel برای  vSAN بر روی هریک از سیستم های میزبان در vSAN کلاستر.

شرکت APK دارای مجرب ترین تیم طراحی شبکه و نخستین شرکت دانش محور در اجرای پروژه های انفورماتیکی کشور

شکل زیر، یک کلاستر 3- Node را که سیستم‌های میزبانِ فاقد پیکربندی vSAN vmknic می‌باشند را نشان می‌دهد. قابلیت vSAN Configuration Assist مشکل را شناسایی و دکمه Create VMkernel Network Adapter را ایجاد می‌کند. با کلیک بر روی این دکمه، فرآیند پیکربندی vSAN vmknic  بر روی vSphere Distributed Switch آغاز می‌شود. این امر به تضمین ثبات و پیکربندی مناسب در سراسر کلاستر کمک می‌کند.درحال حاضر استفاده از قابلیت vSAN Configuration Assist تنها در vSphereWeb Client (Flex) در دسترس است و ممکن است در زمانی دیگر به یک vSphereClient جدید منتقل شود.

اشتراک ایمیل