APK Blog - Virtualization, Services, Datacenter, Infrastructure

آشنایی با قابلیت برگشت‌پذیری در ویژگی vSAN Stretched Cluster

ویژگی vSAN Stretched Cluster در نسخه‌ی vSAN 6.1 عرضه گردید و از آن پس، در چند نسخه‌ی اخیر vSAN به تدریج کامل‌تر شده که صدها پیاده‌سازی Stretched Cluster را در سرتاسر جهان به همراه داشته است. در حال حاضر ویژگی vSAN Stretched Cluster برای بسیاری از سناریوهای خرابی، شامل قطعی درایو، سرور، تمام سایت و شبکه، قابلیت برگشت‌پذیری ارائه می‌کند. پیکربندی این کلاستر در رابط کاربری vSphere گنجانده شده و می‌توان به راحتی آن را برای کلاستر vSAN فعال نمود. پیکربندی vSAN Stretched Cluster امنیت را در هر سایت و یا در میان سایت‌های مختلف در برابر خرابی و Redundancy برقرار می‌سازد.

Objectهای ماشین مجازی در هردو سایت همسان‌سازی (Replicate) شده و دستورات write داده، همزمان به طور مداوم در هردو موقعیت مکانی به‌روزرسانی می‌گردند. ماشین‌هایی را که در یک Stretched Cluster vSAN اجرا می‌گردند، می‌توان برای نگهداری برنامه‌ریزی‌شده (Planned Maintenance)، با استفاده از vMotion  بدون Downtime از سایتی به سایتی دیگر منتقل نمود. در صورت بروز Downtime برنامه‌ریزی‌نشده، vSphere HA و vSAN کاملا یکپارچه می‌شوند تا ماشین‌های تحت تاثیر در سایت دیگر Restart شده و Downtime به حداقل برسد.

به تازگی تیم vSAN با افزودن یک vSAN Stretched Cluster در vSAN Infographic، که در فهمیدن اتفاقاتی که در سناریوهای مختلف خرابی روی می‌دهد به کاربر کمک می‌کند، کار کرده است. با این ویژگی، افراد می‌توانند قابلیت‌های موجود برای خرابی‌های سایت و سناریوهای خاصی مانند خرابی لینک‌های میانی(Inter Switch Link) یا عدم دسترس‌پذیری موقت سایت Witness را شناسایی کنند. این اینفوگرافیک، تاثیرات و رفتار محتمل بر ماشین‌های مجازی را بسته به سناریوی منتخب خرابی، نشان می‌دهد. این شیوه برای ارزیابی پیکربندی مورد نظر سازمان مناسب می‌باشد.

vsan

اشتراک ایمیل