اشتراک مقالات
اشتراک مقالات

دلایل روی آوردن سازمان های مختلف به استفاده از Splunk ES

دلایل روی آوردن سازمان ها با ابعاد و اندازه های مختلف در بکارگیری Splunk ES

راهکار Splunk Enterprise Security یا به اختصار Splunk ES، به عنوان یک راهکار امنیتی مطلوب، این امکان را برای تیم امنیتی فراهم می‌کند تا حملات داخلی و خارجی را به سرعت شناسایی نموده، نسبت به آن واکنش نشان داده، مدیریت تهدید را تسهیل کرده و در نهایت موجب کاهش ریسک شده و از کسب‌وکار محافظت نمایند. بعلاوه، تیم امنیتی را قادر می‌سازد تا از تمام داده‌ها استفاده نموده و نسبت به کل سازمان و اطلاعات امنیتی آن دید پیدا کند.