Hello

برچسب: امکانات Google Drive

ارائه Google Backup and Sync بجای Google Drive

شرکت گوگل اخیراً اعلام کرد که در سال جاری، پشتیبانی از سرویس Google Drive ، هم برای PC و هم برای Mac پایان خواهد پذیرفت و…

ارائه قابلیت‌های کاربردیِ جدید در Google Drive

ویژگی‌های جدید ارائه شده در Google Drive با تمرکز بر نیاز‌های سازمانی، امکان محافظت قانونی، استفاده از پوشه‌های گروهی و امکانات دیگری را برای کاربران…