Hello

برچسب: پهپاد

پهپاد هایی که می‌توانند محیط اطراف‌شان را تشخیص دهند و پل بسازند

یکی از مهم‌ترین قابلیت‌های پهپاد ها، امکان فرستادن آن‌ها به نقاطی است که انسان توان دسترسی به آن را ندارد. تصورش را بکنید، به محیطی…