Hello

برچسب: آسیب پذیری Tor

اعلام آسیب پذیری‌ مرورگر Mozilla Firefox ، به منظور حفظ امنیت کاربران

امنیت کاربران یکی از مهم‌ترین موضوعات عصر حاضر می‌باشد. بنابراین وجود آسیب‌پذیری‌ها موجب ضعف امنیتی شده و در نهایت ممکن است کاربران را متحمل آسیب‌های…