Hello

برچسب: 2016

مایکروسافت پیش نمایش Office 2016 توسعه یافته را با تمرکز بر کسب و کار راه اندازی کرد.

مایکروسافت در نگاه اولش یک سرمایه گذاری سنگینی بر روی ویژگیهای Office 2016  دارد ، که حالا به عنوان مشترکین کسب و کار Office  در…