Hello

برچسب: Application Development

سرویس‌های جدید AWS یا Amazon Web Service جهت انتقال برنامه‌ها به Cloud

سرویس جدید Amazon Web Service یا به اختصار AWS به نام Application Discovery Service، امکان انتقال داده‌ها را برای شرکت‌ها فراهم می‌نماید.به تازگی سرویس جدیدی…