Hello

برچسب: Big data و DNA

کوچک‌سازی BigData با استفاده از DNA ترکیبی توسط مایکروسافت

مایکروسافت با هدف کدگذاری اطلاعات در DNA ترکیبی (Synthetic) با شرکتی واقع در سانفرانسیسکو وارد همکاری شده است تا پتانسیل DNA را جهت ذخیره‌سازی اطلاعات…