Hello

برچسب: Flash Player

جایگزینی HTML5 با فلش، در مرورگر Google Chrome

شرکت گوگل قصد دارد استفاده فایل‌های فلش را به صورت پیش‌فرض فقط برای 10 سایت پربازدید که همچنان نیاز به استفاده از Adobe Flash Player…