Hello

برچسب: Open Neural Network Exchange

کمک AWS برای پیشرفت پلتفرم هوش مصنوعی ONNX

شرکت Amazon Web Service که به اختصار AWS نیز نامیده می‌شود، اخیرا به منظور پیشبرد دانش هوش مصنوعی (AI) در محیطی آرام و تعاملی به…

ارائه مدل‌های جدید یادگیری ماشینی با ONNX

در فرمت‌های مدل‌ یادگیری ماشینیِ مایکروسافت و فیسبوک، Developerها می‌توانند آزادانه چارچوب‌ها را انتخاب نموده و مدل‌های به دست‌ آمده را بدون زحمت به اشتراک…