Hello

برچسب: Passthought چیست

استفاده از سیگنال های مغزی بجای رمزعبور در کامپیوترها

شاید رویای باز شدن قفل کامپیوتر با یادآوری یک ترانه‌ی محبوب، روزی تحقق یابد. تنها وسیله مورد نیاز برای انجام این کار نیز یک هدفون…