Hello

برچسب: Renova

Volvo به دنبال استفاده از ربات ها برای جمع آوری زباله ها

اگر جمع‌آوری زباله را شغلی شرم‌آور بخوانیم، اهمیت آن را دست‌کم گرفته‌ایم. این شغل معمولاً شامل کار در صبح‌ های زود، یکنواختی و البته مقدار…