Hello

برچسب: Splunk Insights for Infrastructure چیست

پشتیبانی از ویندوز در جدیدترین بروزرسانی Splunk Insights for Infrastructure

در ماه مه سال 2018، کمپانی Splunk ابزار Splunk Insights for Infrastructure یا به اختصار SII را منتشر کرد این ابزار مانیتورینگ با یکپارچه‌سازی و…