Hello

برچسب: webinar

استفاده ی IBM از Ustream برای پیشبرد سرویس های ویدئویی مبتنی بر Cloud

اخیراً IBM اعلام کرده است که قرار است از Ustream ، ارائه دهنده سرویس پخش ویدئوی زنده مبتنی بر Cloud ، استفاده کند . این…