Hello

برچسب: windows

مایکروسافت و Windows IoT

مدت زمانیست که ویندوز در حال بهبود Internet of Things است ، که البته قبلا با نام Windows Embedded شناخته می شد. در این راستا…