Hello

برچسب: wireless

عدم نیاز به باتری در حس ‌گرهای کوچک Wireless

این حس ‌گر حرارتی کوچک ، انرژی لازم را از شبکه بی­سیم خود دریافت می­کند. IoT ایده­ی بسیار خوبی است امّا یک نکته اصلی وجود…