مرکز امنیت و‌ رخدادهای‌ سایبری | APK
رخدادهای سایبری

نقص امنیتی در CPU‌های شرکت Intel

نقص موجود در CPUهای شرکت Intel به Attackerها کمک می‌کند تا از مکانیسم امنیتی موجود در ASLR عبور نمایند. در CPUهای Haswell ساخت شرکت Intel این امکان وجود دارد که از مکانیسم Branch Target Buffer برای نفوذ به آدرس‌های...

ممنوعیت استفاده از فایل با پسوند JS در Gmail

اخیرا شرکت Google پسوند JS را نیز به فهرست 31 نوع فایلی که در Gmail به عنوان تهدید شناخته می‌شوند، اضافه کرده است. شرکت Google از این پس اجازه ورود پیوست‌های JavaScript را به سرویس‌‌های Gmail نخواهد داد و به این ترتیب...