Hello

برچسب: Adobe

وصله های امنیتی Adobe برای نقاط آسیب پذیر Flash Player

تیتری که در یکی از بولتن های امنیتی شرکت Adobe اخیرا منتشر و باعث آرامش نسبی مشتریان این شرکت شد ، این بود : “حفره های امنیتی اخیر نرم افزارPlayer…