Hello

برچسب: CA چیست

عدم امنیت Certificateهای SHA-1 در IE و Edge

طبق سیاست جدید شرکت مایکروسافت، تنها آن دسته از Certificate‌های SHA-1 که توسط شرکت‌های تجاری صدور Certificate صادر شده‌اند کنار گذاشته خواهند شد و Certificate‌های درون سازمانی و یا Self-Signed‌…