Hello

برچسب: Command Injection چیست

حفره‌های امنیتی تجهیزات My Cloud NAS شرکت Western Digital

به تازگی چندین آسیب‌پذیری و یک Hard-Coded Backdoor در تجهیزات My Cloud ذخیره‌سازی NAS شرکت Western Digital رویت شده است که مهاجمان Remote را قادر می‌سازد تا به صورت عمقی…