Hello

برچسب: D-Link

آسیب‌پذیری امنیتی در تجهیزات IoT شرکت D-Link

اخبار جدید حاکی از آن است که آسیب‌پذیری‌های کشف‌شده در تجهیزات IoT شرکت D-Link نظیر سیستم نظارت کودک(Baby Monitor) ، بیش از ۱۲۰ محصول را در سراسر دنیا تحت تاثیر خود…