Hello

برچسب: Defense in Depth چیست

اهمیت استفاده از استراتژی Collaborative Defense in Depth

امنیت نقش بسیار مهمی در دنیای امروز بازی می‌کند. با کلیدی شدن نقش امنیت، مجرمان سایبری علاوه بر افزایش همکاری با یک‌دیگر، پیچیدگی حملات خود را نیز افزایش داده‌اند، در…