Hello

برچسب: distribution

نقص OpenSSH ، لینوکس را در معرض خطر Roaming قرار می ‌دهد

پروژه متن باز دسترسی از راه دور یک بروز رسانی برای رفع حفره ی امنیتی صادر کرده است که پیشتر می­توانست مهاجم را قادر سازد تا به اطلاعات حساس دسترسی…